Komunikaty rekrutacyjne

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

20-03-2016

 Drodzy Rodzice uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację dzieci na nowy rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat. Za zgodą Dyrektora do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat. Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy!

Rekrutacji w roku 2018/2019 podlegają również dzieci uczęszczające już do przedszkola. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia kontynuowania wychowania przedszkolnego swoich dzieci w naszej placówce i podpisania nowej umowy z dniem 1 września.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanej rekrutacji udziela Dyrektor placówki.

*Regulamin dotyczący rekrutacji dzieci do przedszkola znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI.