REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

obowiązuje od 01.01.2017r

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat

2. Za zgodą dyrektora do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat

3. Dziecko 6 letnie może odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

4. Liczba oddziałów wynosi 4 (podzielone według wieku dziecka)

5. W każdym oddziale może przebywać 25 dzieci

6. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku

7. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu zapisy trwają przez cały rok

8. O przyjeciu do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie miejsc organizacyjnych , uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz Statucie placówki

9. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają:

- dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach,

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

- dzieci 5 i 6 letnie

ZASADY OGŁOSZENIA REKRUTACJI:

1. Rekrutację ogłasza dyrektor w miesiącu marcu ( do końca miesiąca) w formie :

a) wpisu na stronie internetowej

b) w formie ustnej informacji na zebraniu z rodzicami

c) baneru informacyjnego muieszczonego na budynku przedszkola

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

1. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłaszeniowego dziecka do przedszkola

2. Podpisanie umowy z przedszkolem

3. Wypełnienie oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka z przedszkola

4. Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji

2. Wywieszenie ogłoszeń o terminie rekrutacji

3. Wypełnianie formularzy

4. Podpisywanie umów

5. Przyjmowanie opłaty wpisowej (wrzesień)

6. Wywieszenie list przyjętych dzieci z podziałem na grupy wiekowe (koniec sierpnia)

7. Sprawdzanie składanych dokumentów pod wzgledem formalnym i rzeczowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- datę i miejsce urodzenia dziecka

- PESEL dziecka - pesel jednego z rodziców

- miejsce zamieszkania dziecka

- numery telefonów rodziców

- upoważnienia do odbioru dziecka

8. Wyrażanie zgodny na zapisanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych

Kwestie sporne rozwiązuje dyrektor przedszkola

 

Czytaj dalej...

Wycieczka

Drodzy Rodzice!

21.03.2017r (wtorek) organizujemy wycieczkę do Nowego Targu (MOK) na spektakl " PIĘKNA I BESTIA". Bilet wstępu 17zł, autokar pokrywa p. Dyrektor. Prosimy zgłaszać chętne dzieci u wychowawców. Wyjazd o godzinie 8.45.

Czytaj dalej...

Informacja

                                                                             Drodzy Rodzice

Organizujemy wycieczkę do kina "Helios" (Galeria Trzy Korony) dnia 3.02.2017r (piatek) na film " Monster Trucks (dla chłopców) i "Balerina"(dla dziewczynek). Bilet wstępu do kina wynosi 15 zł. Na wycieczkę zapraszamy dzieci z grupy II Tropiciele, III Pracusie, i IV Odkrywcy. Prosimy rodziców o zgłaszanie chętnych dzieci u wychowawców do 30.01(poniedziałek). Wyjazd o dodzinie 8.15. 

Czytaj dalej...

Jasełka

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Jasełka Bożonarodzeniowe , które odbędą się w naszym przedszkolu dnia 22.12.2016r o godzinie 13:30. Kultywując piękne Bożonarodzeniowe tradycje, w blasku świec , przy choince zaśpiewamy kolędy, połamiemy się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia . Prosimy, aby dzieci przyszły w tym dniu odświętnie ubrane.  

Czytaj dalej...